แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านนาดี

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน :  บ้านนาดี

การพูดทักทายเป็นภาษาไทยโส้ซึ่งเป็นภาษาของกลุ่มไทยโส้ที่มีการบันทึกภาษาไว้ด้วยในพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้อำเภอกุสุมาลย์ภายในพิพิธภัณฑ์เล่าถึงประวัติความเป็นมาการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยโส้ที่บริเวณนี้ ประเพณีการเหยาหรือรำผีฟ้าการรำโส้ถั่งบั้งซึ่งเป็นการรำเฉพาะถิ่น มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย้อมออกมาได้มากกว่า 40 เฉดสี โดยปราศจากการ ใช้เคมีอาหารที่น่าสนใจมากมายหลายชนิดเช่นเมี่ยงมดแดง ปูนาทรงเครื่อง เห็ดดินเหลือง ก้อยหอยใส่ลูกเพกา
จุดท่องเที่ยวที่สำคัญคืออ่างเก็บน้ําห้วยหินชะแนนใหญ่