แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวท่าแร่

บ้านท่าแร่ (บ้านสามหลัง)

หมู่บ้านท่าแร่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บ้านท่าแร่ (บ้านสามหลัง)

โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และชุมชนคริสตชน ท่าแร่  “ท่าแร่” หรือ “ท่าแฮ่” ชื่อนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ในฐานะเป็นหมู่บ้านคาทอลิกที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล