แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวท่าศาลา

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

กิจกรรมท่องเที่ยว

นั่งเรือชมหนองหาร เดินเล่นสะพานเชื่อมไปยังวัดบูรพาราม เป็นที่พระครูภาเป็นผู้ก่อตั้ง

เบอร์ติดต่อ

คุณสิทธิศักดิ์ วงศรีษา กลุ่มจักรสานบ้านท่าศาลา เบอร์. 081-7775517

วัดบูรพาราม

หนองหาร