แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวดงคำโพธิ์

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านดงคำโพธิ์

บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ สักการะอัฐิหลวงปู่มั่น กินปลา รับลม ชมเขื่อน

หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ติดกับ เขื่อนน้ำอูนจึงทำให้อาชีพหลักของที่นี่คือการทำประมง และแปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และแปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ วัฒนธรรมการแสดงของที่นี่จึงนำเอาวิถีชีวิตของตนเองมาประกอบการเซิ้งเรียกว่า เซิ้งสวิง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านดงคำโพธิ์นี้จะได้พบเห็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อายุกว่า 100 ปี โดยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเดิมทีบรรพบุรุษของพวกเขาอยู่ที่บริเวณอื่นแต่ถูกให้อพยพมาอยู่ตั้งถิ่นฐานตรงบริเวณนี้ซึ่งเป็นป่าทึบและมีลำน้ำเล็กๆ ไหลผ่านตลอดทั้งปีซึ่งภาษาภูไทของพวกเค้าเรียกว่า คำ และมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตนเองว่า บ้านดงคำโพธิ์ ชาวบ้านที่นี่เป็นชาวภูไทกระป๋อง เป็นชนเผ่าหนึ่งของชาวภูไทที่อาศัยอยู่ที่อำเภอวาริชภูมิ นักท่องเที่ยวยังจะได้ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน การจับปลา พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงาม มีอาหารที่ทำจากปลามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทอดมัน ปลาลูกชิ้น ปลาส้ม ที่มีรสชาติสุดแสนอร่อย ณ ที่แห่งนี้ มีเจดีย์อัฐิหลวงปู่มั่น ที่พร้อมให้ผู้แสวงบุญได้เข้ามาสักการะ