แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านคำข่า

ฟ้อนภูไท “ออนซอนสามคํา”
บายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว
เทสกเจดีย์หลวงปู่เทสก์
วัดอาจาโรรังสี
ป่าชุมชนหนองแวง
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านช้าง

วัดอาจาโรงรังสี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดอาจาโรงรังสี

ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านคำข่า

เดือน ประเพณี กิจกรรม
มกราคม ทำบุญปีใหม่ ทำบุญตักบาตร
กุมภาพันธ์ ทำบุญประทายข้าวเปลือก ทำบุญตักบาตร
มีนาคม ทำบุญข้าวจี่ ทำบุญตักบาตร
เมษายน ทำบุญสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระรดน้ำดำหัว
พฤษภาคม ทำบุญบังไฟ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระรดน้ำดำหัว
มิถุนายน
กรกฎาคม ทำบุญเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร
สิงหาคม ทำบุญห่อข้าวประดับดิน ทำบุญตักบาตร
กันยายน ทำบุญห่อข้าวสาก ทำบุญตักบาตร
ตุลาคม ทำบุญออกพรรษา ทำบุญตักบาตร
พฤศจิกายน ทำบุญกฐิน ทำบุญตักบาตร
ธันวาคม ทำบุญผ้าป่า ทำบุญตักบาตร

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านคำข่า

บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านคำข่าที่ชาวบ้านศรัทธาคือ หลักชัยใจบ้านที่เปรียบเสมือนศาลหลักเมืองประจำหมู่บ้าน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ด้วยการฟ้อนรำพื้นบ้านสวยงาม

ชุมชนแห่งนี้มีกลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายเข็นมือ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าครามทอมือ

นอกจากนี้ที่บ้านคำข่า ยังมีบ้านโบราณอายุกว่าร้อยปีที่คนในหมู่บ้านอนุรักษ์ไว้ให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเข้ากราบขอพรที่วัดศรีชมภู วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของหมู่บ้าน ตามรอยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่ วัดถ้ำขาม ศึกษาประวัติหลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี ที่พิพิธภัณฑ์ 100 ปีหลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี ที่วัดอาจาโรรังสี ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีอัฐิธาตุของหลวงปู่ เทสก์ เทสรังสีให้สักการะปิดท้ายด้วยการเก็บผักผลไม้จากสวนเกษตรอินทรีย์