แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านกุดเรือน้อย

หมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยว สําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ ชมแหล่งผลิตและสาธิตสินค้าผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP ที่พักโฮมสเตย์ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

1.วัดป่าอรัญญาวาส
2.กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ย้อมคราม และสีธรรมชาติ บ้านกุดเรือน้อย
3.กลุ่มแปรรูปข้าว บ้านกุดเรือน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

1.เจดีย์วัดหลวงตาแตงอ่อน (วัดสมสนุก)