ถ้ำภูผายล

ลักษณะพื้นที่

โดยรอบภูผายลเป็นพื้นที่ราบโอบล้อมด้วยภูเขา ป่าไม้ และมีลำน้ำสองสายไหลผ่าน คือลำห้วยแหน่งทางทิศตะวันตก และลำห้วยปลาก้อนทางทิศตะวันออกที่ไหลมาสบกับลำน้ำพุงทางด้านทิศเหนือ จึงทำให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนถูกใช้เป็นสำนักสงฆ์ภูผายนต์อานันท์ภาวนา และรวมเป็นส่วนหนึ่งกับ“อุทยานแห่งชาติภูผายล”

ถ้ำภูผายล เป็น 1 ใน 5 ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530

ประวัติความเป็นมา

บริเวณพื้นที่ตอนล่างของภูผายลเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านนาผางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร “วิลัยสุมังคะ” ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีชุมชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้เป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งภาพสลักลายบนหน้าผาถูกชาวบ้านพบเจอตั้งแต่ช่วงแรกเข้ามาแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการกระทำของใคร ชาวบ้านยุคนั้นจึงเชื่อว่าเป็นการกระทำของภูตผีปีศาจ แต่ช่วงหลังเมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับขุมสมบัติจึงทำให้มีคนแอบบุกรุกขึ้นไปค้นหา ดังเห็นได้จากตำแหน่งภาพสลักรูปช้างปัจจุบันได้ถูกกะเทาะออกไปด้วยเข้าใจว่ามีทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่

นักโบราณคดีหลายคนเชื่อว่าภาพสัญลักษณ์หลายภาพมีรูปทรงคล้ายกับสัญลักษณ์ก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย ซึ่งถือกันว่ามีอายุเกิน ๓,๕๐๐ ปี บางคนยังเห็นว่าภาพสลักดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยเดียวกันแต่มีการเขียนขึ้นหลายครั้ง ดังนั้นจึงมีทั้งภาพใหม่และเก่า เป็นต้น

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

จากอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดินทางไปตามทางหลวงสายสกลนคร–ธาตุพนม ห่างจากจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามถนนลูกรังอีก 12 กิโลเมตร ถึงอำเภอเต่างอย เดินทางอีก 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร