ตลาดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตั้งอยู่ในอำเภอวาริชภูมิ สำหรับนักท่องเที่ยว หรือชาวบ้านสามารถแวะเข้าไปซื้อของ ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ได้ตามความสะดวก สบาย มีที่จอดรถให้ทั้งแม่ค้า พ่อค้า และลูกค้า

ภาพบรรยายกาศ

 

การเดินทางไปตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

เข้ามาในอำเภมวาริชภูมิแล้วใช้ถนน 227 ขับตรงมาจากนั้นเปลี่ยนไปใช้ถนนทางหลวงชนบท 2038 จากนั้นจะเจอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเลี้ยวขวาตรงเข้ามาจะเจอตลาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ