จุดชมวิวหนองหาร

จุดชมวิวหนองหารตั้งอยู่ที่ ริมทางหลวงหมายเลข 22 หลักกิโลเมตรที่ 168 เส้นทางจากนครพนมเข้าตัวเมืองสกลนคร ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร หนองหารได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ด โดยมีเนื้อที่กว่า 77,000 ไร่ มีความลึกตั้งแต่ 2เมตรไปจนถึง 10 เมตร สันนิษฐานว่า เกิดจากการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้าง ของชั้นหินเกลือใต้ดิน จนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการพังทลาย ยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา

หนองหาร มีเกาะหรือดอน อยู่หลายแห่ง บางแห่งชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงเช่น หมูป่า แพะ ไปปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ ถึงเวลาจะเรียกสัตว์เลี้ยงของตนเอง เจ้าของสัตว์แต่ละฝูงจะใช้แหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน เช่นกะลาบ้าง กระป๋องบ้าง สัตว์ที่เลี้ยงไว้จะจดจำเสียงใครเสียงมัน เจ้าของใครเจ้าของมัน ไม่มาปะปนกัน ที่นี้มีอาหารให้ทานด้วยนะคะ เช่น ไก่ย่าง ปลาเผา

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 22 หลักกิโลเมตรที่ 168 เส้นทางจากนครพนมเข้าตัวเมืองสกลนคร (เยื้องกับอุทยานบัวฯ ห่างกันราว 2 กิโลเมตร) ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร