ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านห้วยหีบเหนือ

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ภูไทห้วยหีบ บ้านห้วยหีบ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เป็นชนเผาภูไท เดิมเมื่อประมาณปี พ.ศ.2373 ชนเผาภูไท เป็นชุมชนเล็กๆ อพยบมาจากเมืองภูวังอ่างคำฝั่งซ้ายแมน้ำโขงของประเทศลาว เมื่ออาศัยในหมู่บ้านเป็นระยะเวลานาน วันหนึ่งชาวบ้านได้พากันออกไปหาปลาในลำห้วยใกล้หมู่บ้าน และได้ไปพบหีบใบหนึ่งในห้วย หีบใบนั้น กว้างประมาณ 50 ซ.ม. ยาว 1 ม. จึงช่วยกันพยายามยกหีบใบนั้นขึ้น แต่ยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้น ชาวบ้านเลยแปลใจ และ เข้าใจกันว่าหีบนั้นคือหีบภูตผีหรือมีเทวดาอารักษ์ การจับปลาในวันนั้น ก็ไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดี่ยว การปรากฎของหีบใบนี้ปรากฎหลายครั้งแล้วก็หายไปโดยไม่มีสาเหตุ ต่อมาลำห้วยสายนี้ จึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าลำห้วยหีบเพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านห้วยหีบ และจุดบริเวณที่พบหีบใบนั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลปู่ตาซึ่งเป็นสถานที่ที่คนทั้งหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ ทุกปีในเดือนสามออกใหม่สามค่ำจะมีการทำพิธี ที่ชาวบ้านเรียกว่า เลี้ยงผีปู่ตา ปี พ.ศ.2460

สถานที่สำคัญของชุมชน

ประวัติวัดโพธิ์ศรีจันทร์
ศาลปู่ตา

ข้อมูลของผู้นำชุมชน/การบริหาร

นาย สังวาล บัญชารัตน์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปี พ.ศ.2540