ข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านโคกหลวง

เมื่อปี พ.ศ. 2476 มีสองพี่น้องชื่อพ่อบังและพ่อชัย ทั้งสองพี่น้องได้มาเห็นพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะตั้งหมู่บ้านจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องของตนเองมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีครอบครัวเริ่มมาก่อตั้งหมู่บ้านร่วมกัน ดังนี้
1. ครอบครัวพ่อบัง
2. ครอบครัวพ่อชัย
3. ครอบครัวพ่อที
4. ครอบครัวพ่อแดง
5. ครอบครัวพ่อพา
6. ครอบครัวพ่อทอน
7. ครอบครัวพ่อพั่ว
8. ครอบครัวพ่อเฝีย

และต่อมาได้มีครอบครัวเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านหนองหลวง ซึ่งเป็นบ้านฝากของบ้านคันชา ในขณะนั้นมีคุณพ่อสิงห์ วะสุกัน เป็นผู้ช่ววยฯ เมื่อปี พ.ศ. 2480 จนถึง ปี พ.ศ. 2508 จึงขอแยกมาเป็นบ้านโคกหลวง ม.11 ต.พันนา จนถึงวันที่ 10 ส.ค. ปี พ.ศ. 2529 ขอแยกออกจากตำบลพันนามาเป็นตำบลธาตุทอง เมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อแบ่งเขตการปกครองขึ้นมา จึงได้มาเป็นบ้านโคกหลวง หมู่ 6 บ้านโคกหลวงอยู่ทิศตะวันออกของ อ.สว่างแดนดิน โดยมีระยะทางห่างจาก อ.สว่างแดนดิน 21 กม.
เมื่อปี พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมายังวังน้ำเที่ยงซึ่งขณะนั้นสภาพพื้นที่แห้งแล้งราษฎรทำมาหากินลำบาก จึงตรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ตั้งแต่นั้นมาบ้านโคกหลวงจึงมีน้ำดื่มน้ำใช้มาจนถึงทุกวันนี้

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

1. นางเรณู แก่นศักดิ์ศิริ ด้านย้อมผ้าคราม
2. นางเพียรทอง โครตเครื่อง ด้านทอผ้าพื้นเมือง
3. นายประสิทธิ์ ผันตรพันธ์ ด้านการเลี้ยงสัตว์

เบอร์ติดต่อ

1. นายสุรชัย แก่นศักดิ์ศิริ 087-2304384
2. นางเรณู แก่นศักดิ์ศิริ 062-1762534