ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านตาล

ข้อมูลเบื้องต้น (ความเป็นมา)

บ้านตาลเดิมชื่อ บ้านตาลสารจอด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2368 โดยมีชาวบ้านประมาณ 7-8 ครอบครัว นำโดยพ่อหลวงปราม อพยพมาจากอำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มาพักที่บ้านโคกสี แล้วอพยพไปตั้งบ้านเรือนที่บริเวณห้วยสารจอด ในบริเวณดังกล่าวที่มีต้นตาลต้นหนึ่งที่มีลักษณะแปลกกว่าต้นอื่นคือมียอดหลายยอดอยู่ในต้นเดียวกัน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตาลสารจอด และในปี พ.ศ. 2431 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านตาล

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

พื้นที่บ้านตาลเป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา อาชีพเสริมคือทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง มีวัดใหม่บ้านตาลเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ทั้ง 13 หมู่บ้าน มีระบบน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือนทั้ง 13 หมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้านละ 7-10 หมายเลข ทั้ง 13 หมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง เชื่อมโยงกันถึงทั้ง 13 หมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลโคกสี ทางหลวงแผ่นดิน สายอำเภอสว่างแดนดิน-อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เบอร์ติดต่อ

คุณทองปาน  ใบมะลิ เบอร์โทร. 098-2401688

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าไหมไอคำ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ย้อมคราม เสื่อกก ลูกประคบ แหนมเห็ด นางเล็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ปลาร้าบอง

สถานที่สำคัญของชุมชน

วัดใหม่บ้านตาล
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมงคล

 

โปรแกรมท่องเที่ยว

กราบสักการะพระธาตุเจดีย์ศรีมงคลที่วัดใหม่บ้านตาล