ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านดงภูทอง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านดงภูทองเดิมชื่อบ้านสุวรรณคาม แต่เนื่องจากหมู่บ้านได้แยกการปกครองออกจากบ้านสุวรรณคาม เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพราะว่าบ้านสุวรรณคามเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ทำให้การดูแลปกครองเป็นไปด้วยความยากลําบาก ชาวบ้านจึงได้ลงความเห็นแยกออกมา และตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า บ้านดงภูทอง เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 7 ของตำบลสุวรรณคาม อําเภอนิคมน้ำอูน สังหวัดสกลนคร ซึ่งบ้านดงภูทอง มีประวัติความเป็นมาจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าทึบและภูเขา โดยบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้น เป็นบริเวณภูเขาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ และเป็นแหล่งที่สร้างงาน สร้างเงินทอง ให้แก่ผู้คนที่แยกมาอาศัยอยู่จึงได้ลงมติกันว่า เป็นหมู่บ้านที่สร้างเงิน สร้างทอง แล้วได้ชื่อว่าบ้านดงภูทอง โดยช่วงนั้นได้มีการตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านใครครี วรพันธุ์ ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก หลังจากนั้นจึงได้ มีการปกครองตามระบบซึ่งต่อมามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเรื่อยมา ถึง 6 คน ปี พ.ศ.2551 นายสันธาน ขุ่ยนาเพียง เป็นผู้ใหญ่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

เป็นที่ราบกว้างอยู่ติดกับภูเขา

คำขวัญหมู่บ้าน

กล้วยเงินล้าน บ้านเกษตรอินทรีย์ มากมีปลามัน
ถิ่นอารยธรรมข้ามน้ำหยาด ตำนานรอยเท้าพระบาท
รองเท้าเกริบแก้ว กี่ทองคำ สุขล้ำที่ดงภูทอง

วิสัยทัศน์ บ้านดงภูทอง

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์      มั่งมีเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องแหล่งอารยธรรม

รางวัล

หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ต.สุวรรณคาม อําเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2557

สถานที่สำคัญของชุมชน

อุทยานแห่งนชาติภูผาเหล็ก
วัดถ้ำน้ำหยาด
ถ้ำหลบภัยของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เบอร์ติดต่อ

คุณสันธาน ขุ่ยนาเพียง โทร 098-390-0703

การเดินทาง