แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบะหัวเมย

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบะหัวเมย

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

1.การบายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว
2.บ้านพักโฮมสเตย์
3.การสานตะกร้าพลาสติก
4.เข้าป่าหาหอยหอม
5.ชมทุ่งดาวเรือง
6.ชมทุ่งดอกกระเจียว
7.กิจกรรมมัดย้อมคราม

วัดโพธิ์ศรีจันทร์